Uudised

Tegus aprill 25. aprill admin


Kevad murrab suure mühinaga loodusesse ja koolis siseruumides olemine muutub aina raskemaks. Sellele on väga lihtne lahendus – tuleb rohkem pühenduda õuesõppele. Meie koolis kasutavad seda võimalust mitmed õpetajad ja edukalt on toimunud nii humanitaar- kui loodusainete tunnid kooli territooriumil. Siiski ei saa ära unustada, et kool on ikka õppimise koht ja see on kõige olulisem. Traditsiooniliselt toimus juba märtsis emakeelepäev, kus õpilased ja õpetajad keelelisi ülesandeid lahendasid ja põnevaid fakte meie emakeelest meelde tuletasid ja juurde õppisid. Samuti traditsiooniline võõrkeelte päev toimus sel aastal enne vaheajale minekut, 18.aprillil. Meie koolis õpitakse kaht võõrkeelt- inglise ja vene keelt. Päev oligi sisustatud nii, et ennelõunased tegevused olid inglise keeles ja pärast lõunased vene keeles. Õpilased demonstreerisid oma lugemisoskust, kultuurilisi teadmisi, esitluste ettekandeid ja loomulikult ka musikaalsust. Loeti, lauldi mõlemas võõrkeeles.
Aprill on südamekuu ja kuna meie koolis on liikumine ja sport suure au sees, siis ka sel aastal on südamekuul palju tegevusi seotud just füüsilise aktiivsusega:
1. nädal, 1.-7.aprill „Mina liigun aktiivselt” - vähemalt üks vahetund päevas õues, liikumisäpid kilomeetrite kogumiseks, liikumismängud.
2. nädal, 8.-14.aprill, „Hingan värsket õhku” - integreeritud õuesõppe tunnid.
3. nädal, 15.-19.aprill, „Mina olen aktiivne ja minu süda on terve” - discolfi võistlused kooli rajal, plakati joonistamise/ kujundamise võistlus, prügimatk.
29.aprill - „Terve vald” - rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine ühistantsimisega, maastikumäng (8.kl õpilase Karolin Otteri loovtöö). 
30.aprill „Teeme ära!” -  volbripäeva tähistamine kerge, meeldiva füüsilise tööga, kokkuvõtete tegemine, aktiivsemate esile tõstmine ja väikesed meened.
Kuigi sel aastal enam üleriigilist „Küünlajahti” ei peetud, siis meie koolis on see ettevõtmine sisse juurdunud samamoodi ka vanapaberi kogumine. Küünlaümbriste kogumine lõppes 19. aprillil ja vanapaberi kogumisega alustame 2. mail. Kõik tublid kogujad saavad meeles peetud ja tänatud.
Kevad on täies hoos ja pingutused kooliaasta lõpetamiseks koguvad järjest tuure. Oleme ikka rõõmsad ja aktiivsed!

Kevad murrab suure mühinaga loodusesse ja koolis siseruumides olemine muutub aina raskemaks. Sellele on väga lihtne lahendus – tuleb rohkem pühenduda õuesõppele. Meie koolis kasutavad seda võimalust mitmed õpetajad ja edukalt on toimunud nii humanitaar- kui loodusainete tunnid kooli territooriumil. Siiski ei saa ära unustada, et kool on ikka õppimise koht ja see on kõige olulisem. Traditsiooniliselt toimus juba märtsis emakeelepäev, kus õpilased ja õpetajad keelelisi ülesandeid lahendasid ja põnevaid fakte meie emakeelest meelde tuletasid ja juurde õppisid. Samuti traditsiooniline võõrkeelte päev toimus sel aastal enne vaheajale minekut, 18.aprillil. Meie koolis õpitakse kaht võõrkeelt- inglise ja vene keelt. Päev oligi sisustatud nii, et ennelõunased tegevused olid inglise keeles ja pärast lõunased vene keeles. Õpilased demonstreerisid oma lugemisoskust, kultuurilisi teadmisi, esitluste ettekandeid ja loomulikult ka musikaalsust. Loeti, lauldi mõlemas võõrkeeles.


Aprill on südamekuu ja kuna meie koolis on liikumine ja sport suure au sees, siis ka sel aastal on südamekuul palju tegevusi seotud just füüsilise aktiivsusega:
1. nädal, 1.-7.aprill „Mina liigun aktiivselt” - vähemalt üks vahetund päevas õues, liikumisäpid kilomeetrite kogumiseks, liikumismängud.
2. nädal, 8.-14.aprill, „Hingan värsket õhku” - integreeritud õuesõppe tunnid.
3. nädal, 15.-19.aprill, „Mina olen aktiivne ja minu süda on terve” - discolfi võistlused kooli rajal, plakati joonistamise/ kujundamise võistlus, prügimatk.
29.aprill - „Terve vald” - rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine ühistantsimisega, maastikumäng (8.kl õpilase Karolin Otteri loovtöö). 
30.aprill „Teeme ära!” -  volbripäeva tähistamine kerge, meeldiva füüsilise tööga, kokkuvõtete tegemine, aktiivsemate esile tõstmine ja väikesed meened.
Kuigi sel aastal enam üleriigilist „Küünlajahti” ei peetud, siis meie koolis on see ettevõtmine sisse juurdunud samamoodi ka vanapaberi kogumine. Küünlaümbriste kogumine lõppes 19. aprillil ja vanapaberi kogumisega alustame 2. mail. Kõik tublid kogujad saavad meeles peetud ja tänatud.
Kevad on täies hoos ja pingutused kooliaasta lõpetamiseks koguvad järjest tuure. Oleme ikka rõõmsad ja aktiivsed!