Uudised

Loodusega sõbraks 01. detsember admin

Meie koolis õppivad Sebastian Hints, Simoona Hints ja Birgit Plamus proovisid esmakordselt kätte noorte omaalgatusi toetaval projektikonkursil, kus neid saatis edu. Nii korraldatigi üheskoos 18-19. november 2023 Loodusega sõbraks ürituse, mille noored ise oma huvidest lähtuvalt kokku panid.


Projektikonkursi „Ideepuhur“ eesmärk on toetada noorte omaalgatust ning ettevõtlikkust pakkudes neile võimalusi ühiskondlike ja sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks. Meie noorte projekti fookusteema oli loodus- ja tehnoloogia valdkondade teadmiste ja oskuste arendamine. 
Projekti raames paigaldati üheskoos kitsede söögimaja ja selle jälgimiseks kaamera. Kitsedele pandi toiduks kuiva heina ja kasevihtasid ning nüüd tuleb vaid oodata, millal loomad söögimajja tee  leiavad. Üheskoos matkati ligikaudu 5,5 km Kivi-Vigalast Päärdu jahimajja kuhu jäädi ka öömajale. Peagi külastas meid Egert Nei Päärdu jahiseltsist ning kõik küsimused jahindusest said vastused. Oma käega sai katsuda jahipidamise vahendeid, kaaluda põdrasarvi, paitada kopra nahka, imetleda jahitrofeesid. Põnevust külvas ka nugise puuri üles seadmine, mis sulgudes ka veidi kuulajaid ehmatas. Õhtu lõppes meeleoluka disko ja lõbusate mängudega. 
Hommikul oli juba buss ootamas ning sõideti tagasi Kivi-Vigalasse, kus Martin Üürike Vänto Lures OÜ-st meid ootamas oli. Martini juhatas sisse projektimeeskonna liige Sebastian, kes rääkis kalandusest kui oma hobist. Üllatuslik oli nii Sebastiani teadmised kui ka eakaaslaste keskendumine esitlusse. Martin jätkas noortega dialoog ning taaskord oli palju küsimusi, mis kõik said ka vastused. Enim tähelepanu tõmbasid meie jõgedes elavad kalad, kes koolitajal kaasa võetud olid. Lähedalt sai uurida nii haugi hambaid kui ka ahvena seljauime ja palju muud. 
Osalejad andsid positiivset tagasisidet, mis oli ka tunnustuseks projektimeeskonnale. Ühisest kokkuvõtteringist koorus ka palju häid ideid uuteks projektideks.
Noorte omaalgatuste projektikonkurss viiakse ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ning rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.
Me oleme väga tänulikud, et noortele selline võimalus loodud on! Just nii kasvavad meie lastest aktiivsed kodanikud ja kohaliku elu edendajad.
Olgugi, et enamus projekti tegevusi olid meil eelarves ettenähtud, oli ka vabatahtlikuid panustajaid. Lisaks projektimeeskonnas olnud noorte vanematele täname ka Egert Neid jahimehe juttude vestmise eest, Hillar Valterit kitsede söögimaja heina eest, Vigala Külade Keskust ruumide eest, Päärdu jahiseltsi jahimaja eest ja Maa-ametit, kes kitsede söögimaja paigaldamiseks meile aastaks tasuta maa kasutada andis. Iga vabatahtlik panus kogukonda on suureks eeskujuks meie järelkasvule. Suured tänud!

Projektikonkursi „Ideepuhur“ eesmärk on toetada noorte omaalgatust ning ettevõtlikkust pakkudes neile võimalusi ühiskondlike ja sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks. Meie noorte projekti fookusteema oli loodus- ja tehnoloogia valdkondade teadmiste ja oskuste arendamine. 
Projekti raames paigaldati üheskoos kitsede söögimaja ja selle jälgimiseks kaamera. Kitsedele pandi toiduks kuiva heina ja kasevihtasid ning nüüd tuleb vaid oodata, millal loomad söögimajja tee  leiavad. Üheskoos matkati ligikaudu 5,5 km Kivi-Vigalast Päärdu jahimajja kuhu jäädi ka öömajale. Peagi külastas meid Egert Nei Päärdu jahiseltsist ning kõik küsimused jahindusest said vastused. Oma käega sai katsuda jahipidamise vahendeid, kaaluda põdrasarvi, paitada kopra nahka, imetleda jahitrofeesid. Põnevust külvas ka nugise puuri üles seadmine, mis sulgudes ka veidi kuulajaid ehmatas. Õhtu lõppes meeleoluka disko ja lõbusate mängudega. 

Hommikul oli juba buss ootamas ning sõideti tagasi Kivi-Vigalasse, kus Martin Üürike Vänto Lures OÜ-st meid ootamas oli. Martini juhatas sisse projektimeeskonna liige Sebastian, kes rääkis kalandusest kui oma hobist. Üllatuslik oli nii Sebastiani teadmised kui ka eakaaslaste keskendumine esitlusse. Martin jätkas noortega dialoog ning taaskord oli palju küsimusi, mis kõik said ka vastused. Enim tähelepanu tõmbasid meie jõgedes elavad kalad, kes koolitajal kaasa võetud olid. Lähedalt sai uurida nii haugi hambaid kui ka ahvena seljauime ja palju muud. 
Osalejad andsid positiivset tagasisidet, mis oli ka tunnustuseks projektimeeskonnale. Ühisest kokkuvõtteringist koorus ka palju häid ideid uuteks projektideks.
Noorte omaalgatuste projektikonkurss viiakse ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ning rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.
Me oleme väga tänulikud, et noortele selline võimalus loodud on! Just nii kasvavad meie lastest aktiivsed kodanikud ja kohaliku elu edendajad.
Olgugi, et enamus projekti tegevusi olid meil eelarves ettenähtud, oli ka vabatahtlikuid panustajaid. Lisaks projektimeeskonnas olnud noorte vanematele täname ka Egert Neid jahimehe juttude vestmise eest, Hillar Valterit kitsede söögimaja heina eest, Vigala Külade Keskust ruumide eest, Päärdu jahiseltsi jahimaja eest ja Maa-ametit, kes kitsede söögimaja paigaldamiseks meile aastaks tasuta maa kasutada andis. Iga vabatahtlik panus kogukonda on suureks eeskujuks meie järelkasvule. Suured tänud!