Uudised

Eriolukord seoses koroona viiruse levikuga Eestis 13. märts admin


Täna 13.03.2020 kogunes Märjamaa vallavalitsus taas erakorraliseks istungiks seoses koroona viiruse võimaliku otsese nakkuseohuga valla hallatavates ja ametiasutustes ning  Eesti Vabariigi haldusterritooriumil erakorralise olukorra välja kuulutamisega  ja tegi järgmised otsused:

1)    Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korralduse nr 76 alusel  ja  põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 44 lg 1 ja lg 3 alusel koolide juhtidel sulgeda asutuste hooned ja korraldada õppetöö e-õppena.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Info õppetegevuse kohta edastatakse läbi e-kooli.

 

 

Täna 13.03.2020 kogunes Märjamaa vallavalitsus taas erakorraliseks istungiks seoses koroona viiruse võimaliku otsese nakkuseohuga valla hallatavates ja ametiasutustes ning  Eesti Vabariigi haldusterritooriumil erakorralise olukorra välja kuulutamisega  ja tegi järgmised otsused:

1)    Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korralduse nr 76 alusel  ja  põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 44 lg 1 ja lg 3 alusel koolide juhtidel sulgeda asutuste hooned ja korraldada õppetöö e-õppena.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Info õppetegevuse kohta edastatakse läbi e-kooli.