Kivi-Vigala Põhikooli õpilaste tervislik suhtumine keskkonda (KIK projekt)