News

Teeme ära 2022 13. May admin

Nagu igal aastal nii ka sel aastal korrastasime kooli ümbrust, samuti korjasime prahti Kivi-Vigalast.