Lõpueksamid ja tasemetööd


Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  •  eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  •  eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel  (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  •  eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  •  eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel  (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  • loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.