Ajalugu


Kool alustas tööd antud asukohas ja hoones  8-klassilisena 1972. a., kui liideti Peru 8-kl. Kool, Raba Algkool ja Päärdu 8-kl. Kool. Ajalooliselt oli Kivi-Vigalas  juba 1687. aastal kool, kus õppis 15 talupoissi. Seega võib kool täna  vaadata tagasi oma  331 aastasele ajaloole.
1878. a moodustati Vigalasse Eesti Aleksandrikooli abikomitee.

Kivi-Vigala Põhikool on B. G. Forseliuse Seltsi asutajaliige, mille asutamisel 22.veebruaril1989 osales ka tolleaegne kooli direktor Vello Kübar.
Kooli oma näo on kujundanud õpilasekeskne ja individuaalsusi arvestav õppe- ja kasvatusprotsess ning tunniväline tegevus (rahvatants, laulukoorid, näitlemine, kunstialane käeline tegevus ja sport). Viimaste aastatega on õpilaste arv koolis vähenenud, mis on kaasa toonud liitklasside loomise. Hetkel on koolis 5 klassi komplekti.
Koolimaja vastab täielikult kõigile päästeameti, tehnokontrollikeskuse ja töökaitse poolt kehtestatud tingimustele.
Koolis on täna lairiba valguskaabli internetiühendus.
2014. a detsembris paranes oluliselt arvutipark, kui koolile soetati kokku 12 sülearvutit, millest 7 arvutit paigutati arvutiklassi ning 5 arvutit on õpetajate ja juhtkonna käsutuses. Lisaks on õpilaste kasutada ainetundides ka 6 tahvelarvutit.
Kõikidesse klassiruumidesse on paigutatud statsionaarselt videoprojektorid.
2015. a sügisest on kooli kasutada uus väikebuss Renault Master kooli- ja kojusõiduks ja osalemiseks väljaspool kooli toimuvatel spordivõistlustel  ja maakondlikel üritustel.
Kool asub Vigala vallas logistiliselt heas kohas,  kuhu on võimalik õpilastel ja kooli töötajatel hommikul tulla ja õhtul lahkuda kasutades ka ühistransporti.
Koolimajas on oma kaasaegse sisustusega söökla. Konkursil “Parim koolisöökla 2007” ja “Parim koolisöökla 2009” saavutati vabariigis esikoht.
Koolimajas on oma võimla ja staadion. 

2016 a valmis staadionile rannavõrkpalliplats. 2017. a renoveeriti korvpalliplatsid, kus nüüdseks on kasutada 2 täismõõtmes tänavakorvpalliväljakut. Samuti on uuendatud jalgpalliväljak.

2018 a uuenes projekti "Nopi üles" abiga kooli võimlemislinnak. Projekti eestvedajaks Kivi-Vigala Põhikooli õpilane Triin Djatšok.

01. september 2019 liideti Kivi-Vigala Lasteaed Kivi-Vigala Põhikooliga.

Kool alustas tööd antud asukohas ja hoones  8-klassilisena 1972. a., kui liideti Peru 8-kl. Kool, Raba Algkool ja Päärdu 8-kl. Kool. Ajalooliselt oli Kivi-Vigalas  juba 1687. aastal kool, kus õppis 15 talupoissi. Seega võib kool täna  vaadata tagasi oma  331 aastasele ajaloole.
1878. a moodustati Vigalasse Eesti Aleksandrikooli abikomitee.

Kivi-Vigala Põhikool on B. G. Forseliuse Seltsi asutajaliige, mille asutamisel 22.veebruaril1989 osales ka tolleaegne kooli direktor Vello Kübar.
Kooli oma näo on kujundanud õpilasekeskne ja individuaalsusi arvestav õppe- ja kasvatusprotsess ning tunniväline tegevus (rahvatants, laulukoorid, näitlemine, kunstialane käeline tegevus ja sport). Viimaste aastatega on õpilaste arv koolis vähenenud, mis on kaasa toonud liitklasside loomise. Hetkel on koolis 5 klassi komplekti.
Koolimaja vastab täielikult kõigile päästeameti, tehnokontrollikeskuse ja töökaitse poolt kehtestatud tingimustele.
Koolis on täna lairiba valguskaabli internetiühendus.
2014. a detsembris paranes oluliselt arvutipark, kui koolile soetati kokku 12 sülearvutit, millest 7 arvutit paigutati arvutiklassi ning 5 arvutit on õpetajate ja juhtkonna käsutuses. Lisaks on õpilaste kasutada ainetundides ka 6 tahvelarvutit.
Kõikidesse klassiruumidesse on paigutatud statsionaarselt videoprojektorid.
2015. a sügisest on kooli kasutada uus väikebuss Renault Master kooli- ja kojusõiduks ja osalemiseks väljaspool kooli toimuvatel spordivõistlustel  ja maakondlikel üritustel.
Kool asub Vigala vallas logistiliselt heas kohas,  kuhu on võimalik õpilastel ja kooli töötajatel hommikul tulla ja õhtul lahkuda kasutades ka ühistransporti.
Koolimajas on oma kaasaegse sisustusega söökla. Konkursil “Parim koolisöökla 2007” ja “Parim koolisöökla 2009” saavutati vabariigis esikoht.
Koolimajas on oma võimla ja staadion. 

2016 a valmis staadionile rannavõrkpalliplats. 2017. a renoveeriti korvpalliplatsid, kus nüüdseks on kasutada 2 täismõõtmes tänavakorvpalliväljakut. Samuti on uuendatud jalgpalliväljak.

2018 a uuenes projekti "Nopi üles" abiga kooli võimlemislinnak. Projekti eestvedajaks Kivi-Vigala Põhikooli õpilane Triin Djatšok.

01. september 2019 liideti Kivi-Vigala Lasteaed Kivi-Vigala Põhikooliga.