Meie koolist

Põhiväärtused


Areng - individuaalne lähenemine, arengu toetamine, teadmiste väärtustamine ja loov mõtlemine.


Koostöö - kooli huvigruppide vajadustega arvestamine, meeskonnatöö toimimine.


Turvaline õpikeskkond - vastastikune lugupidav suhtumine ja austamine, viisaka käitumise kujundamine, tervislike eluviiside väärtustamine ja oma kooli tunde hoidmine.


Traditsioonid -  kooli traditsioonide jätkamine, kohalike pärimustraditsioonide säilitamine ja edasi viimine.


 

Areng - individuaalne lähenemine, arengu toetamine, teadmiste väärtustamine ja loov mõtlemine.


Koostöö - kooli huvigruppide vajadustega arvestamine, meeskonnatöö toimimine.


Turvaline õpikeskkond - vastastikune lugupidav suhtumine ja austamine, viisaka käitumise kujundamine, tervislike eluviiside väärtustamine ja oma kooli tunde hoidmine.


Traditsioonid -  kooli traditsioonide jätkamine, kohalike pärimustraditsioonide säilitamine ja edasi viimine.