Meie koolist

Õppenõukogu

2018/2019 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

30. november 2018

15. märts 2019

06. juuni 2019 (õppeperioodi lõpp)

14. juuni 2019 (9. kl lõpetamine)

21.juuni 2019 (täiendava õppetöö tulemused)