Meie koolist

Õppenõukogu


2022/2023 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

Nr 1 -  oktoober 2022

 • Kokkuvõtted ja analüüsid 2021/22. õa kohta
 • Muudatuste tegemine õppekavasse
 • 2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine

Nr 2 -  juuni 2023

 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 • Õpilase täiendavale õppetööle jätmine, täiendava õppetöö aja määramine
 • Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul

Nr 3 - juuni 2023

 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
 • Täiendava õppetöö tulemused, vajadusel aja pikendamine.
 • Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine.
 • Põhikooli lõputunnistuste ja hinnetelehtede väljaandmine.
 • Õpilaste tunnustamine kooli lõpetamisel.

Nr 4 - august 2023

 • Kokkuvõtted ja analüüsid 2022/23. õa kohta
 • Muudatuste tegemine õppekavasse
 • Uue üldtööplaani kinnitamine
   

 

2022/2023 õa üldtööplaanis planeeritud õppenõukogu toimumise ajad:

Nr 1 -  oktoober 2022

 • Kokkuvõtted ja analüüsid 2021/22. õa kohta
 • Muudatuste tegemine õppekavasse
 • 2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine

Nr 2 -  juuni 2023

 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 • Õpilase täiendavale õppetööle jätmine, täiendava õppetöö aja määramine
 • Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul

Nr 3 - juuni 2023

 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
 • Täiendava õppetöö tulemused, vajadusel aja pikendamine.
 • Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine.
 • Põhikooli lõputunnistuste ja hinnetelehtede väljaandmine.
 • Õpilaste tunnustamine kooli lõpetamisel.

Nr 4 - august 2023

 • Kokkuvõtted ja analüüsid 2022/23. õa kohta
 • Muudatuste tegemine õppekavasse
 • Uue üldtööplaani kinnitamine