Meie koolist

Hoolekogu


Kivi-Vigala Põhikooli hoolekogu koosseis:

Annika Urbel - lasteaiarühma vanemate esindaja
Laivi Hints - kooli lastevanemate esindaja
Siiri Paat - kooli lastevanemate esindaja
Anna-Liisa Tumala - kooli lastevanemate esindaja
Riina Riivel – vilistlaste esindaja
Ilona Noor - kooli õpetajate esindaja
Anneli Kilomets - lasteaia õpetajate esindaja
Meelis Välis - pidaja esindaja
 

Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord
 

Kivi-Vigala Põhikooli hoolekogu koosseis:

Annika Urbel - lasteaiarühma vanemate esindaja
Laivi Hints - kooli lastevanemate esindaja
Siiri Paat - kooli lastevanemate esindaja
Anna-Liisa Tumala - kooli lastevanemate esindaja
Riina Riivel – vilistlaste esindaja
Ilona Noor - kooli õpetajate esindaja
Anneli Kilomets - lasteaia õpetajate esindaja
Meelis Välis - pidaja esindaja
 

Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord